Qytetët Kosovare - Prishtina

Qytetët Kosovare - Prishtina

Prishtina gjendet në pjesën veriperëndimore të Kosovës dhe shtrihet buzë rrafshnaltës së plleshme rrëzë maleve të argjendta. Ashtu si dikur Ulpiana, ka pozitë të përshtatshme gjeografike, pasi gjendet në kryqëzimet parësore kontinentale.

Diesen Artikel weiterempfehlen:

Artikel auf Twitter empfehlen Artikel auf Google+ empfehlen Artikel auf Facebook empfehlen
blog comments powered by Disqus
© 2014 Valdet Beqiraj |it-blogger.net Impressum und Datenschutz